Möjlighet att investera i ett investmentbolag med exponering mot e-sport, fintech och e-handel
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Möjlighet att investera i ett investmentbolag med exponering mot e-sport, fintech och e-handel

Möjlighet

Abelco Investment Group AB är ett investmentbolag som investerar i digitaliserade tillväxtbolag där Bolagets primära fokus är inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco ämnar ge bolagen de investerar i verktyg och expertis vilket sedan är tänkt att mynna ut i att solida bolag skapas som sedermera kan noteras. Därtill kan Bolaget genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där Bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Abelco kapitaliserar på starka underliggande marknader i tillväxt

Abelco verkar, via sina portföljbolag, primärt inom tre marknader; Fintech, E-handel och E-sport/gaming, vars marknader gynnats av Covid-19 genom en ökad digitalisering samt förbud att vistas i exempelvis klädaffärer.

• Fintechmarknaden väntas växa med ca 10 % årligen fram tills år 2027, drivet av bland annat ökad användning inom digitala betalningslösningar.

• E-handelsmarknaden estimeras växa med en CAGR om ca 15 % fram tills år 2027, där bland annat nedstängningar av fysiska butiker fått fler att övergå till onlineshopping.

• E-sports/gaming-marknaden väntas vara värd 230 mdUSD år 2027, givet en estimerad årlig tillväxt om 16 %, drivet av bland annat av ökad efterfrågan för videospel och ökad medvetenhet om E-sport, samt ökat användande av smartphones globalt.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

Abelco har lyckats stuva om sin investeringsstrategi och står nu inför en spännande tid framöver, med flertalet intressanta portföljbolag inom heta marknader så som Fintech, E-handel och E-sport/gaming. Enbart med tre av Abelcos totalt 23 portföljbolag överskrids nuvarande marknadsvärde, där exempelvis Abelcos innehav i mobilspelsbolaget iCandy Interactive är värd strax under 200 MSEK. Läggs där till värdena på innehaven i de två andra noterade bolagen, Quickbit och Cloudaron, så är det totala värdet för Abelcos enbart noterade bolag uppgår till ca 250 MSEK. Abelcos egna marknadsvärde är i skrivande stund (9 november) ca 210 MSEK (aktiekurs om 0,14 kr), vilket innebär att substansrabatten uppgår till ca 20 % för innehaven i de noterade bolag.
Som investerare i Abelco ges även en option på de resterande onoterade bolagen, där majoriteten har hög tillväxt och verkar inom starkt växande marknader, varför Analyst Group bedömer att nuvarande aktiekurs, samt teckningskurs för pågående TO1 om 0,12 som attraktivt.

Detta säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Tre anledningar till att investera i bolaget

• Med Abelco 2.0 ges exponering mot starkt växande marknader
Abelco är numera ett investmentbolag som investerar i digitala tillväxtbolag i Skandinavien och Sydostasien. De marknader som Abelco främst fokuserar på är tech och digitalisering, via vertikalerna Fintech, Gaming/E-sport samt E-handel. Abelco ämnar investera i bolag, noterade såväl som onoterade, med förutbestämd kravprofil, där bolagen de investerar i ska ha en färdig produkt eller har en möjlighet att bli marknadsledande inom sin vertikal samt ha listningspotential.

• Ny ledning med bred och värdefull kompetens
Sammanslagning med Fatfish innebar att många värdefulla nyckelpersoner tillträdde med expertis och erfarenhet som kommer att vara värdeskapande för Abelco framöver. VDn Johan Rooth har lång erfarenhet inom tech-branschen, en vertikal Abelco primärt fokuserar på, samt innovationsbolag och start-ups. Kin Wau Lau, som sitter i styrelsen samt har ett operativt ansvar för Sydostasiatiska marknaden, har många års erfarenhet av att notera bolag, vilket Abelco aspirerar att göra med flertalet portföljbolag.

• Abelcos portfölj medför dolda värden som inte speglas i nuvarande värdering
Abelco har i dagsläget tre listade bolag, iCandy Interactive, Cloudaron samt Quickbit, resterande innehav är onoterade. Abelcos marknadsvärde är idag ca 210 MSEK, och bara Abelcos innehav i iCandy Interactive är värt strax under 200 MSEK i skrivande stund. Lägg där till värdena på innehaven i Quickbit om ca 45 MSEK och Cloudaron om 10 MSEK, så Abelco till en relativt hög substansrabatt på enbart Bolagets noterade innehav.

Abelcos investeringsstrategi förväntas skapa aktieägarvärde över tid

Abelcos investeringsstrategi benämns Seed-to-Exit Venture Building, och fungerar på följande vis;

1) Investeringsfasen: Abelco identifierar antingen bolag med lovande teknik, eller genom att ta en mer aktiv roll och bistå med stöd i produkt- och marknadsstrategi. Vidare ägnar Abelco sig åt så kallade Seed och Series A-investeringar, vilket är investeringar i start-ups i tidiga skeden.

2) Tillväxtfasen: Abelcos hjälper till med att utveckla tillväxtstrategier i det investerade portföljbolaget. Därtill tillhandahåller Abelco företagskompetens och ledningskompetens för att påskynda tillväxten i portföljbolagen. Målsättningen är också att utveckla samt bistå med stöd för att exempelvis genomföra internationell expansion.

3) IPO/EXIT: Abelco har, som kommunicerat ovan, en målbild om att portföljbolagen ska ha en listningspotential. Därför ämnar Bolaget utveckla en IPO- och M&A strategi samt hjälpa portföljbolagen att söka tillväxtkapital via deras kontakter i både Skandinavien och Sydostasien. Abelco samarbetar således nära kapitalmarknadsinstitutioner för att på så vis kunna accelerera en möjlig notering för investeringsobjekten.

Information om TO

  • Bransch: Investmentbolag
  • Lista: Nordic Growth Market Nordic SME
  • Emissionsvolym: 18,6 MSEK
  • Teckningskurs: 0,12 kr
  • Teckningsperiod: 1 – 30 november 2020
  • Garanti- och teckningsåtagande: 80 %
Läs mer här Till Abelcos hemsida


Artikeln är framtagen i samarbete med Abelco.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt