Sista chansen att teckna i IPO-aktuella snabbväxaren inom samhällsskydd
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i IPO-aktuella snabbväxaren inom samhällsskydd

Sista

Noteringsaktuella högteknologiska W5 Solutions växer mycket snabbt till följd av det instabila säkerhetsläget i världen. Det märks tydligt genom bolagets kraftiga försäljningstillväxt under de nio första månaderna 2021. För att ta tillvara på den stora efterfrågan genomför nu W5 Solutions en nyemission på cirka 35 MSEK.

Genom att kombinera spetskompetens inom området samhällsskydd och högteknologiska lösningar tar man fram efterfrågade produkter till en kraftigt expanderande marknad. W5 Solutions genomför nu en nyemission på cirka 35 MSEK. Pengarna ska användas till förvärv av nya verksamheter och marknadsexpandering.

Marknaden för högteknologiska lösningar inom försvar och samhällsskydd växer snabbt för att möta de ökade kraven som ställs på myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd.

Jobbar nära kunden

"Vi utvecklar, konstruerar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd och försvar till både myndigheter och företag med uppdrag att skydda demokratin. Genom att vi jobbar nära kunden – i praktiken ofta som en partner – kan vi utveckla lösningar och produkter som tryggar och förbättrar vardagen för såväl individer som samhällen över hela världen”, säger Daniel Hopstadius, vd för W5 Solutions, och fortsätter:

Givet hur världen utvecklas ser vi en fortsatt stark efterfrågan för våra lösningar.”

W5 Solutions växer mycket snabbt. Den årliga försäljningstillväxten var under årets första nio månader runt 30 procent jämfört med samma period i fjol och uppgick till närmare 90 miljoner kronor.

Det öppnar för en fortsatt stark utveckling för W5 Solutions som exempelvis levererar utrustning som möjliggör kristräning i virtuell verklighet, så kallad VR, och hårdvara för simulation av jaktflyg. Ett annat exempel är att träna brandkår för att klara av bränder i tunnlar, utan att behöva göra denna i fysisk verklighet. Den hårt nischade inriktningen gör man ofta blir partner och underleverantör till jättarna, som i en formell mening är bolagets konkurrenter

Levererar till konkurrenter

Till sina nuvarande kunder räknar man bland annat Lockheed Martin, L3Harris, Krauss-Maffei Wegmann, Saab, Försvarets Materielverk, svenska Försvarsmakten och Kustbevakningen. Man levererar alltså lösningar till företag som kan ses som företagets största konkurrenter.

Med W5 Solutions system kan man till exempel simulera övningar för situationer som annars är mycket kostsamma och svåra att samordna och genomföra.

Kraven på de myndigheter och företag som ansvarar för försvar och samhällsskydd ökar. Ett utvidgat försvar prioriteras av såväl Sveriges regering som andra aktörer runt om i världen.

Tre verksamhetsområden

W5 Solutions delar in sin verksamhet i tre områden; Training & Simulations, Systems & Integration och Support & Services.

Det första området utgör huvuddelen av företagets verksamhet och går ut på att sälja system för träning och simulering i tränings- och utbildningssyfte. Företagets övningsmaterial för skarpskjutning används i stor utsträckning av Försvarsmakten och på simuleringsområdet levererar man hårdvara för att simulera stridsflygplan.

Inom Systems & Integration levererar man exempelvis kommunikationssystem till försvar, polis och säkerhetsföretag men området innefattar en rad andra teknologiska lösningar.

Support & Services omfattar de support- och serviceavtal som bolaget tecknar med sina kunder för att underhålla och utveckla utrustningen som man säljer. W5 Solution erbjuder support och underhåll av Bolagets samtliga produkter och system under hela dess livslängd.

Erbjudandet i sammandrag

Inbjudan till teckning av aktier i W5 Solutions AB (publ). Välkommen att teckna via länkar nedan.

  • Teckningsperiod: 26 november 2021 – 10 december 2021.
  • Emissionsbelopp: Erbjudandet omfattar up till 1 400 000 nyemitterade aktier. Vid fullteckning tillförs bolaget cirka 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Minsta teckningspost: Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 240 aktier, motsvarande 6 000 SEK, och därefter i jämna poster om 10 aktier.
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Prospekt Läs mer hos W5

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt