Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Teckna

Teckna IPO Hexicon?, finsk SPAC-primär och fiasko för G-loot – plus 11 andra noteringar att hålla ögonen på

Ska man teckna sig i börsnoteringen för vindkraftsbolaget Hexicon? Finsk SPAC-primär och ännu en svensk SPAC mot börsen, hur går det för e-sportsbolaget G-loot och flera andra spännande noteringar. Vi summerar den senaste tidens nyhetsflöde på noteringsfronten med fokus på aktuella och kommande börsnoteringar att hålla ögonen på!

Kommande börsnoteringar och IPOs att hålla ögonen på 2021

Nedan finner du ett antal nyheter som rör kommande planerade eller möjliga börsnoteringar.

Tips: Du finner fler aktuella nyheter på vår sida Börsnoteringar & IPOs samt vår sida för SPACar.

Profoto avser att genomföra en börsnotering på Nasdaq Stockholm i slutet av juni

Profoto Holding avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen är avsikten att erbjuda aktier till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Profoto Holding grundades 1968 och är verksamt inom ljussättningslösningar i premiumsegmentet för professionella fotografer. Anders Hedbark är vd och Hans Eckerström är styrelseordförande i Profoto. Bolaget hade i fjol en nettoomsättning på 528 miljoner kronor med 91 anställda. I första kvartalet 2021 var nettoomsättningen 153 miljoner kronor med en justerat rörelsemarginal, ebit, på 31,1 procent.

Ankarinvesterare är Lannebo Fonder, Svolder, Herenco Holding och Strand Kapitalförvaltning som åtagit sig att teckna aktier för 500 miljoner kronor. Teckningskursen är 66 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för bolagets utestående aktier på 2,64 miljarder kronor.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för Profoto.

IPO för tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö

Marknaden för sakernas internet, IoT, och lågt flygande satelliter för kommunikation är mycket snabbväxande. SaaS-företaget Wyld Networks adresserar detta område och för att ytterligare öka tillväxttakten noteras nu aktien på Nasdaq First North Growth Market.

"Stora delar av världen saknar idag internet. Mobila nätverk täcker endast 15 procent av världens yta och lågkostnadsalternativ finns endast tillgängligt på 1 procent av jordens yta. Den stora delen av jorden saknar alltså nödvändig datatrafikmöjlighet. Det hindrar utvecklingen i dessa områden. Vi har tagit fram en hård- och mjukvara som kan kommunicera med lågt flygande satelliter, vilket öppnar upp en gigantisk marknad då vi möjliggör en digitalisering i stora delar av världen”, säger vd Alastair Williamson.

Läs mer och teckna Wyld (annons).

Tips: Är du intresserad av att följa nyhetsflödet för IPO-aktuella bolag rekommenderar vi att du laddar ner vår kostnadsfria nyhetsapp där du kan skapa bevakningar och få automatiska pushnotiser. Vi försöker att addera nya IPO-bolag löpande i vår databas, men om något saknas är du alltid välkommen att kontakta oss på info@borskollen.se. Vi tipsar också om vårt populära nyhetsbrev med 50.000 prenumeranter där vi löpande lyfter aktuella IPO-nyheter!

Pila Pharma genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 12 juli

Bioteknikbolaget Pila Pharma genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Anmälningstiden i erbjudandet inleds den 16 juni och avslutas den 29 juni. Första handelsdag i aktien blir den 12 juli.

Pila Pharma utvecklar en ny klass av läkemedel mot typ 2-diabetes med antagandet att sjukdomen orsakas av en inflammation som skadar kroppens insulinproduktion. Bolagets produktkandidat riktas därför mot en receptor i kroppen, TRPV1, som kan orsaka inflammationen.

"Det är med stor glädje vi tar emot Nasdaqs och Finansinspektionens godkännanden. Det innebär att vi i dag kommer närmare en marknadsnotering av Pila Pharmas stamaktie. Den nyemission som vi gör i samband med noteringen möjliggör nästa steg för bolaget. Vi går nu mot en omfattande fas 2b-studie för att utveckla ett unikt diabetesläkemedel", kommenterar vd Dorte X Gram.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för Pila Pharma.

Hexicon börjar handlas på First North 18 juni...

Hexicon genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market med teckningsperiod till och med den 16 juni för allmänheten. Första handelsdag blir den 18 juni.

Bolaget är en utvecklare av flytande vindkraftsparker och som har en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner.

"Genom listning av Hexicon på Nasdaq First North Premier Growth Market tar vi nästa steg i vår utveckling. Vi är stolta över det stora intresse som redan nu visats för potentialen i vår affärsmodell och hur vi kan påskynda skiftet mot hållbar energiförsörjning genom flytande vindkraft. Jag och hela bolaget ser fram emot att bidra till klimatneutralitet i både Sverige och internationellt och välkomnar nya aktieägare på den fortsatta resan", kommenterar vd Marcus Thor.

...och Affärsvärlden ser dubbla flaggor inför Hexicons IPO

Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor. En flagga för hög emissionskostnad och en för cv med plumpar.

"Vad gäller den första flaggan är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Hexicon betalar cirka 34 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 11,3% av erbjudandet."

"När det kommer till den andra flaggan gjordes det inför aktuell IPO en rockad där VD efter åtta år på posten blev affärsansvarig och bolagets projektchef blev VD. Av prospektet framgår inte orsaken men det framgår att den förra VD:n (alltså nuvarande affärsansvarig) dömdes av Stockholms tingsrätt 2019 till villkorlig dom för oaktsamt bokföringsbrott som en följd av sent inlämnande av reviderade årsredovisningar i sitt konsultbolag. Vidare har han två konkurser i bagaget, i ett var han ledamot och ett var han suppleant", skriver Affärsvärlden.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för Hexicon.

Nyheter och rekommendationer för aktuella börsnoteringar, IPOs och SPACar

Nedan några nyheter som rör bolag som just nu är aktuella med börsnoteringar.

G-loots värdering rasar i gråhandeln – skjuter på börsnoteringen

E-sportsbolaget G-loot värderas nu till drygt 400 miljoner kronor – ett fall på 75 procent och skjuter på börsnotering som var tänkt att ske i höst, enligt Breakit.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för G-loot.

Sista chansen att teckna i noteringsaktuella bolaget som vill förhindra missbruk

Läkemedelsbolaget Emplicure arbetar just nu med en notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med börsnoteringen gör företaget en nyemission om 39,8 miljoner kronor, kapital som skall användas för att accelerera företagets affärs-och produktutveckling och ta tillvara på möjligheterna i marknaden.

"Med våra läkemedelsprodukter mot kronisk smärta och konsumentprodukter med tobaksfritt nikotin adresserar vi mångmiljardmarknader räknat i dollar. Vi är väl positionerade för att kunna licensiera ut våra produkter under 2022, både vad gäller läkemedels- och konsumentprodukter. Noteringen innebär också att vi stärker vårt utgångsläge inför dessa förhandlingar. Vår affärsmodell bygger på avancerad svensk teknik, men är enkel: Vi kan kommersialisera våra projekt i mycket högre takt och med mindre risk än konventionell läkemedelsutveckling”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

Läs mer och teckna Emplicure (annons).

SPAC-bolaget Tbd30 på väg till Stockholmsbörsen – vill dra in 800 miljoner kronor

Spac-bolaget Tbd30 avser att börsnoteras på Stockholmsbörsen och i samband med det dra in 800 miljoner kronor, exklusive eventuell övertilldelning. Aktien beräknas börja handlas den 24 juni.

Grundarna Anders Böös och Anders Lönnqvist har tillsammans med övriga styrelseledamöter åtagit sig att teckna A-aktier för minst 75 miljoner kronor, motsvarande 9,4 procent av erbjudandet. Ankarinvesterare är Roosgruppen, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder, Nordic Cross Asset Management, Norron, Per Josefsson Invest och Skirner som tillsammans åtagit sig att teckna A-aktier för totalt 416 miljoner kronor. Detta motsvarar 52 procent av erbjudandet.

Tbd30 ska efter noteringen se till att genomföra ett förvärv inom 30 månader. Köpet ska avse ett onoterat bolag verksamt inom affärstjänster.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för Tbd30.

Bra start för RevolutionRaces IPO men slakt i MoveByBike

Outdoor-klädbolaget Revolution Race började i dag den 16 juni att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget heter formellt RVRC Holding. Aktien handlas med kortnamnet RVRC på segmentet Midcap.

Nyintroduktionen mötte ett mycket stort intresse och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Klockan 09.15 var senast betalt 85,70 kronor, en uppgång på 14,3 procent jämfört med teckningskursen på 75 kronor.

Logistik- och transportbolaget Movebybike började i dag den 16 juni att handlas på Spotlight Stock Market. Movebybike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Bolaget har med dess egenutvecklade eldrivna transportcykel Starke utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som tecknades till 77,7 procent och den blev därmed inte fulltecknad. Klockan 09.45 var senast betalt 3,40 kronor, ett kursfall på 54,7 procent jämfört med teckningskursen på 7,50 kronor.

Läs fler nyheter på våra bolagssidor för RevolutionRace och MoveByBike.

Finwire-intervju med IPO-aktuella Eevia Healths VD...

Finwire TV har pratat Eevia Healths VD Stein Ulve om kommande börsnotering, affärsmodell, grön kemi, tillväxtmål och mycket annat.

...och neutralt råd från Affärsvärlden

Eevia Health vill ta in 24 miljoner kronor för att bygga ut sin fabrik som utvinner hälsosamma ingredienser ur de nordiska skogarnas bär. Kunderna är hälsokostbolag. Nyligen fick Eevia en stororder från USA.

Bolaget ska noteras på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 29 juni.

"Eevia har uppvisat en god tillväxttakt sedan start, inte minst under starten på 2021. Den nya storordern dukar bordet för fortsatt tillväxt kommande år. Fortsätter 2021 som det startade ser det ambitiösa omsättningsmålet inte ut att vara omöjligt att nå. Positivt är även att vd har erfarenhet av bolagsbygge inom branschen. Avsaknaden av varningsflaggor kring själva noteringen är ytterligare ett plus", skriver Affärsvärlden.

"Vad gäller det höga marginalmålet exklusive avskrivningar på 15 procent är vi mer kluvna. Vi tror att bolaget behöver etablera ett starkt varumärke för att som tillverkningsbolag kunna uppvisa så pass goda marginaler. Vi är inte övertygade om att den generiska produktionen med organiska råvarorna och den gröna fabriken räcker hela vägen för att bygga ett sådant varumärke. Allt som allt landar vi i ett neutralt råd med tärningsbetyget tre", avslutar tidningen.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för Eevia.

Halvtid i Transfer Groups ägarspridningsemission – Intervju med VD Mats Holmberg

Den 2 juni inleddes Transfer Groups ägarspridningsemission inför deras kommande marknadsnotering. Ägarspridningsemissionen pågår till och med den 21 juni – således är det nu drygt halvtid. I och med detta har vi fått till en intervju med VD Mats Holmberg som kommenterar den pågående emissionen och Transfer Groups framtid.

Läs hela intervjun och teckna i Transfer Group (annons).

Intellegos erbjudande inför noteringen blev övertecknat till 184 procent

Intellegos erbjudande av units i samband med noteringen av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på First North blev övertecknat till cirka 184 procent.

Intellego är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag som grundades 2011. Bolagets fokus ligger på utveckling och kommersialisering av bolagets teknikplattform för färgförändrade indikatorer.

Beräknad första handelsdag för aktien är den 24 juni.

Läs fler nyheter på vår bolagssida för Intellego.

IPO-aktuella Brilliant Future: Separationen från Wise Group kommer optimera affären

Digitala undersökningsbolaget Brilliant Futures separation från koncernen Wise Group kommer kunna optimera affären och tillåta företaget att satsa på den egenutvecklade tekniska plattformen. Det säger vd Andreas Ferm i en intervju med Finwire.

"Det kommer tillåta oss att bygga vår organisation för tillväxt framåt, säger chefen för det noteringsaktuella bolaget."

Investeringarna i dessa planer kommer att möjliggöras av en kapitalinjektion om 40 miljoner kronor som tillkommer via ett aktieägartillskott i samband med noteringen. En kreditfacilitet om 27 miljoner kronor från tidigare moderbolaget har även erhållits.

Fokuset för det nyseparerade bolaget kommer primärt att ligga på Sverige och övriga Norden där bolaget har cirka 400 kunder, men Ferm öppnar också upp för en mer internationell expansion:

"På sikt ser vi en potential i kunna att växa ytterligare ur ett geografiskt perspektiv, kommenterar bolagschefen."

Läs hela intervjun här och fler nyheter på vår bolagssida för Brilliant Future.

Nyheter om internationella börsnoteringar, IPOs och SPACar

Och här några nyheter om internationella börsnoteringar.

Finlands första SPAC debuterar den 29 juni – ska dra in 90 miljoner euro

Finlands första spac i form av Virala Acquisition Company kommer att debutera på Helsingforsbörsen den 29 juni. Nu framgår det att VAC ska dra in 90 miljoner euro genom att bjuda ut högst 9 miljoner C-aktier till teckningskursen 10 euro per aktie.

Bakom VAC står Alexander och Albert Ehrnrooths investmentbolag Virala. Investmentbolaget kommer att äga cirka 33,2 procent av VAC efter börsintroduktionen, förutsatt den blir fulltecknad.

Läs hela nyheten.

Mjukvarubolaget Sprinklr ska börsnoteras i USA

Mjukvarustartupen Sprinklr ska börsnoteras och siktar i samband med det på att dra in 380 miljoner dollar till en värdering av cirka 5 miljarder dollar. Listningen äger rum på New York-börsen.

Sprinklr grundares 2009 och har bland annat Microsoft och McDonalds som kunder. Under första kvartalet ökade omsättningen med 19 procent till 111 miljoner dollar, men så också förlusten som utvidgades till 14,7 miljoner dollar från 11,2 miljoner dollar året innan.

Läs hela nyheten.

Danska Copyright Agent, som är aktuella med en notering på Nasdaq First North i Köpenhamn, siktar på att ta in 25-30 miljoner danska kronor genom en listningsemission. Första handelsdag förväntas bli den 7 juli.

Teckningskursen är satt till 8 danska kronor per aktie och börsvärdet kommer att bli 125-130 miljoner danska kronor. Totalt har 104 investerare förpliktat sig att teckna i listningsemissionen, motsvarande 12,7 miljoner danska kronor.

Copyright Agent arbetar med att säkra innehåll och har på fyra år etablerat sig i såväl Norden som Tyskland och Storbritannien. Kapitalet som företaget tar in kommer att användas för tillväxt.

”Den planerade noteringen är ett viktigt nästa steg i utvecklingen av Copyright Agent. Med tillträde till handel kommer Copyright Agent att kunna förverkliga sin utvecklingspotential och effektivt gå in på en global marknad i ständig tillväxt, som stärks ytterligare dag för dag av digitaliseringsvågen. Antagning av företaget till handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark kommer att vara en öppen inbjudan till danska investerare som vill hjälpa till att göra skillnad och investera med hjärna och hjärta", säger ordförande Henrik R. Hasselbalch Busch i en kommentar.

Läs hela nyheten.

Tyska batteritillverkaren BMZ planerar börsnotering

Tyska batteritillverkaren BMZ planerar en börsnotering som ska värdera bolaget till ungefär 2 miljarder euro. Noteringsplanerna kommer till följd av att bolaget har haft svårt att hålla jämna steg med efterfrågan då bilsektorn skiftar fokus till eldrivna fordon.

Under 2020 rapporterade bolaget en omsättning om 400 miljoner euro och en stark tillväxt väntas under 2021. I noteringen rapporteras bolaget sälja aktier till ett värde av 500 miljoner euro.

Läs hela nyheten.

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien Brilliant Future

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt