Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners, läs mer i vår Dataskyddspolicy.

SpectraCure

SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som huvudsakligen används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, en behandlings­­metodik som vidare används för invärtes solida tumörer av olika slag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Börsvärde

1,183 MSEK

Omsättning

17 MSEK

Vinst

-15 MSEK

P/E

-80.5

P/S

63.4

Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
IPO.se •  30 Jul 12:04

Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för TO4

(”SpectraCure” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 140 MSEK (”Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket.

Börsvärlden •  21 Jul 05:19

Spectracure genomför ersättningsemission med garanter och finansiell rådgivare

Spectracure genomför en ersättningsemission med garanter och finansiell rådgivare i samband med slutförd företrädesemission av units.

IPO.se •  20 Jul 18:29

Riktad nyemission till garanter och finansiell rådgivare i samband med den företrädesemission som fulltecknades genomförs

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Börsvärlden •  01 Jul 08:27

Spectracure: Accelererat godkännande i USA möjligt – Analysguiden

Realtid •  29 Jun 12:05

Här är rådgivarna vid Spectracures företrädesemission

Vid företrädesemissionen i medicinteknikbolaget Spectracure deltog tre rådgivare.

Realtid •  26 Jun 13:18

Spectracure stänger fulltecknad företrädesemission

Spectracure drar in 140 miljoner kronor före emissionskostnader.

Börsvärlden •  26 Jun 11:47

Spectracure in får 140 miljoner kronor genom fulltecknad företrädesemission

Forskningsbolaget Spectracures företrädesemission har blivit tecknad till 100 procent vilket innebär att bolaget tillförs cirka 140 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

IPO.se •  26 Jun 10:30

SpectraCure tillförs cirka 140 MSEK i kontanta medel genom fulltecknad företrädesemission

SpectraCure AB:s (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent.

Privata Affärer •  08 Jun 13:58

Nyemission ska ta SpectraCure till global marknad

Behandlingen av prostatacancer är en svår process. Ett återfall av cancern tvingar patienten att genomlida nya långa krävande behandlingar som behöver pågå livet ut.

IPO.se •  03 Jun 05:14

SpectraCure offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

IPO.se •  01 Jun 16:54

Senarelagd teckningsperiod i företrädesemissionen. Ny teckningsperiod, fredagen den 5 juni – tisdagen den 23 juni 2020. Villkoren är i övrigt oförändrade

SpectraCure AB (publ) senarelägger teckningsperioden i företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 maj 2020.

Börsvärlden •  01 Jun 11:56

Spectracures företrädesemission av units nu fullt garanterad

Forskningsbolaget Spectracure meddelar att bolagets pågående företrädesemission nu är garanterad till 100 procent.

IPO.se •  01 Jun 10:45

SpectraCures företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK fullt garanterad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

IPO.se •  28 May 15:00

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) ägde rum i Lund den 28 maj 2020. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 391 462,50 kronor genom nyemission av högst 2 609 750 aktier och emission av högst 2 609 750 teckningsoptioner.

IPO.se •  22 May 08:08

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj 2020 om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner om högst ca 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

IPO.se •  11 May 12:15

Kallelse till extra bolagsstämma i i SpectraCure AB (publ) torsdagen den 28 maj 2020

Kallelsen till den extra bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 28 maj 2020 refererar till beslut om emission som togs av Bolagets styrelse den 5 maj 2020, som det tidigare informerats om.

Nyemissioner •  05 May 14:19

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

IPO.se •  05 May 13:00

SpectraCure genomför företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK före emissionskostnader i syfte att bland annat genomföra fas 3-studier för fortsatt framgångsrik utveckling

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Affärsvärlden •  28 Oct 2019 13:29

Spectracure rusar efter FDA-besked

Medicinteknikbolaget Spectracure stiger nära 17 procent på måndagen och har därmed klättrat kring 40 procent sedan mitten av oktober.

Nyemissioner •  07 Oct 2019 08:28

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

Börsvärlden •  10 Jun 2019 05:10

Börsveckan ger köpråd för Railcare och Eastnine

Börsveckan rekommenderar köp av Railcare och Eastnine i den senaste utgåvan.

SVD Näringsliv •  20 Mar 2019 09:32

Podd #44: Eftersnack Dubblaredagen

I Börsplus podcast reflekterar ”Björn & Benny” (alltså Rydell och Benson) över bolagen som presenterade härom veckan på Temadagen Dubblare.

SVD Näringsliv •  31 Jan 2019 13:50

Avsnitt 41: Dubblare och rapportnedslag

Avsnittet gör nedslag i rapportfloden och går igenom Ericsson, Sandvik och Castellum.

IPO.se •  27 Nov 2018 09:39

Marknadsmeddelande 293/18 – SpectraCure AB byter lista och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december 2018

SpectraCure AB byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.

IPO.se •  22 Nov 2018 09:49

Sista dag för handel med BTU

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) BTU är måndagen 26 november 2018.

IPO.se •  12 Nov 2018 09:34

SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till handel på First North.

IPO.se •  05 Nov 2018 09:39

SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 MSEK tecknats till ca 123%.

IPO.se •  16 Oct 2018 12:41

Teckningserbjudande SpectraCure, samt G&W Småbolagsfrukost 15 november

Inbjudan till teckning i SpectraCures företrädesemission med teckningstid 12-30 oktober 2018.

IPO.se •  12 Oct 2018 05:20

Idag inleds teckningsperioden för Units

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s företrädesemission.

IPO.se •  09 Oct 2018 12:24

Prospekt avseende SpectraCures företrädesemission offentliggjort

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 26 september 2018 är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.

IPO.se •  04 Oct 2018 12:06

Marknadsmeddelande 233/18 – Information om företrädesemission i SpectraCure AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPEC) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 8 oktober 2018.

Biostock •  18 Sep 2018 14:40

Se vd-intervjuerna från BioStock Live 13 september

I samband med BioStock Live kapitalmarknadsdag i Stockholm den 13 september passade vi på att få en längre pratstund med de medverkande bolagens respektive vd:ar.

Biostock •  17 Sep 2018 09:35

Se Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific och SpectraCure från BioStock Live

Den 13 september arrangerades BioStock Live i Stockholm med Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific samt SpectraCure.

Biostock •  13 Sep 2018 07:00

BioStock Live med Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific och SpectraCure

Här kan du följa livesändningen från BioStock Live i Stockholm med bolagspresentationer från Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific samt SpectraCure.

Börsvärlden •  11 Sep 2018 14:32

SpectraCure genomför företrädesemission på 52,4 miljoner kronor

Forskningsbolaget SpectraCure har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

IPO.se •  11 Sep 2018 13:20

SpectraCure AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Lund, 11 sept. 2018  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Privata Affärer •  17 Apr 2018 18:24

Hernhag: Spectracure en lovande lottsedel med hög risk

Aktietorgslistade Spectracures aktie har rusat över 800 procent på ett år men är ändå en av de mer lovande lottsedlarna på smålistorna.

Börsvärlden •  14 Mar 2018 09:42

Börsplus om den haussade småbolagsfavoriten: “Fallhöjden skrämmer mer än den troliga uppsidan”

“SpectraCure har haft en fenomenal utveckling på börsen det senaste halvåret.

Börsvärlden •  15 Feb 2018 16:54

Torsdagens bolagsrapporter i sammandrag – Och marknadens dom

En kort sammanfattning av några av dagens viktigaste bolagsrapporter.

Nyemissioner •  15 Feb 2018 12:42

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

Affärsvärlden •  27 Nov 2017 10:41

Kursrusningen fortsätter i Spectrature

Spectracure, noterat på Aktietorget, stiger rejält under måndagsförmiddagen efter att även ha avancerat i den sena fredagshandeln.

Börsvärlden •  08 Nov 2017 11:04

Ökad förlust för det hypade cancerbehandlingsbolaget som har rusat över 400 procent i år

SpectraCure , som initialt fokuserar på patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling, rapporterar en ökad förlust i tredje kvartalet 2017.

Nyemissioner •  18 Jan 2017 10:58

SpectraCures vd: ”Laserdoseringen lika viktig som läkemedlet”

Sedan tidigare har SpectraCure kommenterat de goda resultaten från UCL Hospital, där 400 patienter med prostatacancer behandlats med samma teknik som bolaget utgår från.

Biostock •  23 Nov 2016 10:51

Morgonens nyhetssvep: onsdag 23 november 2016

Ett redaktionellt urval från morgonens nyheter inom svensk Life Science.

Vi har inte hittat några nyheter än.