Börskollen - Inspiration, guider, ekonomiska begrepp & vanliga frågor

Inspiration

Här samlar vi artiklar för inspiration eller där du kan lära dig någonting nytt

Förklaring av EBIT, EBITA och EBITDA

Förklaring av EBIT, EBITA och EBITDA

3 minuters lästid

Som de flesta känner till är "resultat" inom finansvärlden inte en enda parameter. Det finns olika typer av resultat som alla säger något om ett företags prestation under året, och därmed också något om dess värde.

Ordlista
Förklaring av Du Pont - Vad är Du Pont modellen?

Förklaring av Du Pont - Vad är Du Pont modellen?

3 minuters lästid

Du Pont modellen är ett begrepp som är väl vedertaget i finansbranschen. Namnet kommer från det amerikanska företaget DuPont.

Ordlista
Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

3 minuters lästid

ROI är på många sätt det definitiva nyckeltalet bland både företag och investerare. Det visar hur väl ett företag lyckas skapa avkastning på sina investeringar och satsningar.

Ordlista
Vad är direktavkastning?

Vad är direktavkastning?

3 minuters lästid

Direktavkastningen är ett mått på hur stor utdelningen är i förhållande till ett företags aktiekurs. Utdelning är den del av företagets vinst som inte behöver användas i företagets verksamhet.

Ordlista
Vad betyder substansvärde?

Vad betyder substansvärde?

3 minuters lästid

Substansvärde är ett begrepp som används för att värdera ett företag. Det förekommer ofta på aktiemarknaden och är av extra intresse i samband med köp av aktier i investmentbolag.

Ordlista
Vad är organisk tillväxt?

Vad är organisk tillväxt?

2 minuters lästid

För att lyckas med aktie- och bolagsinvesteringar är det viktigt att förstå vissa centrala begrepp och principer.

Ordlista
Världsindex - Vad är världsindex och vilka olika index finns det?

Världsindex - Vad är världsindex och vilka olika index finns det?

5 minuters lästid

Världsindex är vanligen ett uttryck som man tidigare hört talas om, men som många egentligen inte riktigt har koll på.

Ordlista
Formel CAGR – Vad är CAGR och hur räknar man ut det?

Formel CAGR – Vad är CAGR och hur räknar man ut det?

5 minuters lästid

CAGR står för Compound Annual Growth Rate, vilket är ett nyckeltal i form av ett räknesätt som används för att räkna ut den årliga avkastning på dina investeringar.

Ordlista
Nyemission – vad innebär nyemission?

Nyemission – vad innebär nyemission?

3 minuters lästid

Du som redan är en van investerare i aktier eller liknande värdepapper har säkert hört talas om uttrycket nyemission.

Ordlista
Räntabilitet på eget kapital - ROE

Räntabilitet på eget kapital - ROE

3 minuters lästid

Räntabilitet på eget kapital. Avkastning på eget kapital. ROE - kärt barn har många namn. Detta är ett nyckeltal som mäter hur mycket avkastning ett bolag genererar sett till ägarnas satsade kapital.

Ordlista
RSI - För teknisk analys av aktier

RSI - För teknisk analys av aktier

4 minuters lästid

RSI eller relativt styrkeindex som det heter på svenska och Relative Strenght Index som det heter på engelska är ett verktyg inom teknisk analys [https://www.

Ordlista
Vad är kassalikviditet?

Vad är kassalikviditet?

2 minuters lästid

Kassalikviditet är ett nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt genom att ställa omsättningstillgångarna minus varulagret och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Ordlista
Vad är P/E-tal?

Vad är P/E-tal?

2 minuters lästid

P/E är ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys. P/E står för price/earnings vilket direkt översatt till svenska blir pris/vinst.

Ordlista

Vi har inga inspirations-guider här än. Kommer snart!